دومین عیدی پلیس به رانندگان متخلف؛ دیرکرد جرایم رانندگی بخشیده شد

جانشین فرمانده ناجا از بخشودگی جرایم دیکرد رانندگی با تصویب مجلس خبر داد.

نظرات

ارسال نظر