شکایت عربستان از ایران به سازمان ملل با طرح اتهامات بی‌اساس

رژیم سعودی از تقدیم شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان خبر داد.

نظرات

ارسال نظر