نشست تاشکند؛ صلح در غیاب طالبان

نشست تاشکند با محوریت موضوع صلح افغانستان برگزار شد و مقامات کشورها در حالی از طالبان خواستند تا پیشنهاد صلح را بپذیرند که نمایندگان آنها به این نشست دعوت نشده بودند.

نظرات

ارسال نظر