معوقات بانکی ۱۹درصد و ترازنامه بانک‌ها منفی شده است

نظرات

ارسال نظر