بازگشت بانک تجارت به بورس پس از ۸ ماه غیبت

نماد بانک تجارت با توجه به انتشار اطلاعات میاندوره‌ای و اعلام مواضع سازمان بورس، پس از ۸ ماه غیبت دیروز در تالار شیشه‌ای بازگشایی شد.

نظرات

ارسال نظر