رکود مسکن در تهران تشدید شد + سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد، در تیر ماه سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 14533 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در تیر ماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 46.2 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیر ماه سال قبل 5.8 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیر ماه سال 1396 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16.5 درصد از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 10.9 و 9.4 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 73.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل منطقه 5 ، 4 ، 2 ، 8 ، 14، 10، 7، 15 ، 11 و 3) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در چهارماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 51.7 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش اندکی نشان می‌دهد.

در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 45.2 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیرماه سال 1396 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 متر مربع معادل 15.4 درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای 70 تا 80 و 50 تا 60 متر مربع به ترتیب با سهم‌های 13.7 و 12.8 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 51.3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام/

نظرات

ارسال نظر