تولید برق با جان‎فشانی/حدود ۳۰ متخصص نیروگاهی راهی بیمارستان شدند