موسوی: حمایت از کالای ایرانی باید به راهبرد اساسی اقتصاد کشور تبدیل شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از کالایی ایرانی باید به راهبرد اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شود.

نظرات

ارسال نظر