داعش و معارضه بومی، بازندگان اصلی عرصه سوریه در سال ۹۶ بودند

عرصه سوریه در سال ۹۶، میدان پیروزی های محور مقاومت بود و آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد با مانع تراشی‌های مختلف از پیروزی‌های بیشتر آن جلوگیری کنند.

نظرات

ارسال نظر