گودزینل خان در روز چوخه اسفراین

نمایی از حضور تماشگران مشتاق مسابقات کشتی باچوخه ۱۴فروردین، بزرگترين رويداد ورزش محلي كشور درگود زینل خان اسفراین

نظرات

ارسال نظر