نظر متفاوت ۲ وزارتخانه درباره ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی بدون هویت

وزارت آموزش و پرورش معتقد به ثبت‌نام همه دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی است اما وزارت کشور می‌گوید باید هویت آنها مشخص باشد.

نظرات

ارسال نظر