عملکرد نوروزی دستگاه‌ها زیر ذره‌بین مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی چگونگی اجرای برنامه‌های طرح سفر‌های نوروزی دستگاه‌های مختلف در کمیسیون متبوعش خبر داد.

نظرات

ارسال نظر