اواخر خرداد؛ جمع‌بندی گزارش تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمع‌بندی گزارش این هیئت تا اواخر خرداد سال جاری خبر داد.

نظرات

ارسال نظر