نشست سجادی با فدراسیون‌ها برای نهایی کردن رشته‌ها و تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی

نشست سرپرست کاروان ایران با فدراسیون‌های ورزشی به منظور نهایی کردن رشته‌ها و تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ برگزار می‌شود.

نظرات

ارسال نظر