پرداخت بخشی از بدهی شطرنج ایران به فدراسیون جهانی

فدراسیون شطرنج بخش دیگری از بدهی خود به فدراسیون جهانی این رشته را پرداخت می‌کند.

نظرات

ارسال نظر