نرخ قتل در لندن از نیویورک پیشی گرفت

همزمان با افزایش چشمگیر جرم و جنایت با چاقو، نرخ قتل در لندن از شهر نیویورک آمریکا پیشی گرفته است.

نظرات

ارسال نظر