ونگر: هرگاه اوضاع بحرانی شود، هواداران از ما حمایت خواهند کرد

سرمربی آرسنال نگران سکوهای خالی ورزشگاه خانگی و قدرت زسکامسکوست.

نظرات

ارسال نظر