پایگاه اطلاع رسانی شرق 24

چرا ژاپن درباره مواضع ترامپ در قبال برجام ساکت است؟