مخازن شرکت آرامکو عربستان هدف موشک یمنی‌ها قرار گرفت

یک منبع نظامی از شلیک موشک بالستیک بدر ارتش یمن به انبارهای شرکت آرامکو عربستان خبر داد.

نظرات

ارسال نظر