نزدیکی به اسرائیل، بخش دیگری از مانور ضد ایرانی عربستان

یک روزنامه آلمانی رویکردهای عربستان سعودی در نزدیکی به اسرائیل که در اظهارات اخیر "ملک سلمان"، ولیعهد شاه سعودی آشکارا دیده می شد را بخشی از مانور ضد ایرانی آل سعود در منطقه دانست.

نظرات

ارسال نظر