راه اندازی سایت خبری عبری؛ تنور جنگ روانی علیه اسرائیل داغ تر می‌شود

جنگ روانی بین رژیم اشغالگر از یک طرف و کشورهای عربی از سوی دیگر بسیار شدت گرفته و بر افکار عمومی هر دو طرف تاثیر زیادی دارد.

نظرات

ارسال نظر