دولت روحانی ۸۵ درصد درآمد ارزی کشور را صرف واردات کرد +نمودار

نظرات

ارسال نظر