محبی به امور روستایی خراسان شمالی می رود

علی اکبر محبی به عنوان مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی منصوب خواهد شد.

 

به گزارش شرق 24 و به نقل از کانال خبرروز، عبدالله قدرتی در حال حاضر در این سمت میباشد.

نظرات

ارسال نظر