استعفای نجفی از شهرداری و ۲ واحد سفسطه: چطور به شیوه «زیباکلام» تحلیل کنیم؟

در شیوه تحلیل به روش صادق زیباکلام کافیست دو پدیده‌ که همزمان رخ دادند را به دلیل همزمانی بهم ربط دهند و نیازی به مشخص کردن نسبت بین آن دو پدیده نیست.

نظرات

ارسال نظر