مهاجم پیکان فصل را از دست داد

سرمربی تیم فوتبال پیکان قید مهاجم تیمش را تا پایان فصل زد.

نظرات

ارسال نظر