مدیران اجرایی از ادامه تحصیل و دریافت مدرک حین مسئولیت محروم می‌شوند

عضو هئیت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس از تدوین طرحی خبر داد که بر مبنای آن، مدیران اجرایی از ادامه تحصیل و دریافت مدرک حین مسئولیت محروم می‌شوند.

نظرات

ارسال نظر