آجورلو: هیچ ابایی از شفاف‌سازی و پاسخگویی ندارم/ تراکتورسازی را از آتش عبور دادیم

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تاکید کرد هیچ ابایی از شفاف‌سازی و پاسخگویی به مردم را ندارد.

نظرات

ارسال نظر