تعیین شرایط ساماندهی حقوق کارمندان دولت در شورای دستمزد

تعیین شرایط ساماندهی حقوق و مزایای کارمندان دولت در دستورکار شورای حقوق و دستمزد قرار گرفته است.

نظرات

ارسال نظر