واکنش همپیمانان دمشق به حمله احتمالی آمریکا قاطعانه خواهد بود

یک نماینده پارلمان سوریه تأکید کرد واکنش همپیمانان سوریه به حمله احتمالی آمریکا قاطعانه خواهد بود.

نظرات

ارسال نظر