صف کلینیک امام رضا (ع) بجنورد

هر روزه مردم بسیاری از نقاط مختلف روستایی مجبور هستند برای دریافت نوبت در کلینیک امام رضا (ع) در ساعات اولیه صبح مراجعه کنند.

به گزارش شرق 24،  هر روزه مردم بسیاری از نقاط مختلف روستایی مجبور هستند برای دریافت نوبت در کلینیک امام رضا (ع) در  ساعات اولیه صبح مراجعه کنند.

نظرات

ارسال نظر