واژگونی کامیون بار جو در بابا امان بجنورد

واژگونی یک دستگاه خودروی کشنده بار جو در محور بجنورد-شیروان تقاطع بابا امان، این حادثه یک نفر مجروح داشت.

نظرات

ارسال نظر