گذشته فوتسال آینده آن شده است

رئیس پیشین کمیته فوتسال گفت: وضعیت کنونی فوتسال انگیزه را از مربیان،‌ بازیکنان و مالکان باشگاه‌ها گرفته است و باید فکری اساسی درباره این رشته شود.

نظرات

ارسال نظر