کم شدن سهمیه‌های وزنه‌برداری ایران در المپیک یعنی سرمایه‌سوزی

قهرمان وزنه‌برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت که کم شدن سهمیه‌های وزنه‌برداری در المپیک آینده برای ایران به معنای سرمایه‌سوزی است.

نظرات

ارسال نظر