چرا ترامپ از ریسک حمله به تاسیسات نظامی روسیه و ایران در سوریه گذشت؟

کارشناس روس معتقد است، واشنگتن مایل نبود با حمله به تاسیسات نظامی روسیه و ایران در خاک سوریه، جنگ جهانی سومی آغاز شود، بنابراین با حملات محدود فقط تلاش کرد تا با ایجاد تحریکات نظامی، نفوذ روسیه را کاهش دهد.

نظرات

ارسال نظر