اوضاع پیرامون برجام، موضوع مذاکرات ریابکوف و مهدی سنائی

معاون وزیر خارجه روسیه و سفیر ایران در مسکو، اوضاع سیاسی پیرامون برجام و روند اجرای توافقنامه هسته‌ای را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

نظرات

ارسال نظر