تاثیرات و مخاطرات راهپیمایی بازگشت فلسطین برای رژیم صهیونیستی

راهپیمایی‌های متوالی بازگشت فلسطین تاثیرات مخربی بر امنیت و آینده رژیم صهیونیستی داشته و مانع جدی در روند معامله قرن و عادی سازی روابط با این رژیم ایجاد می‌کند.

نظرات

ارسال نظر