رژیم صهیونیستی چگونه رؤیای هسته‌ای شدن مصر را از بین برد؟

سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی "موساد"در طول چند دهه، سیاست ثابتی را در پیش گرفت که مبتنی بر ترور سرشناس‌ترین دانشمندان عرب و مصری بود.

نظرات

ارسال نظر