موسسه علم و سیاست برلین: ایران، روسیه و سوریه برندگان جنگ سوریه هستند

یکی از کارشناسان موسسه علم و سیاست برلین با تاکید بر اینکه ابتکار عمل صلح اروپایی دیگر هیچ شانسی برای حل بحران سوریه ندارد، روسیه، ایران و سوریه را برندگان این جنگ نامید.

نظرات

ارسال نظر