قائم‌مقام مرکز مطالعات خلیج‌فارس: گسترش روابط منامه و لندن تاکتیکی از سوی آل خلیفه در قبال مخالفان است

به اعتقاد کارشناس مرکز مطالعات خلیج ‌فارس، احداث پایگاه نظامی انگلیس در بحرین پیامی به مخالفان داخلی دارد که حاکمیت آل خلیفه هم از جانب قدرت‌های منطقه‌ای یعنی عربستان و هم از جانب قدر‌ت‌های فرا منطقه‌ای حمایت می‌شود.

نظرات

ارسال نظر