الجعفری: تیم امنیتی سازمان ملل به دوما رفت

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل از سفر یک تیم امنیتی سازمان ملل متحد به شهر دوما برای ارزیابی اوضاع امنیتی در آنجا خبر داد.

نظرات

ارسال نظر