تین‌کات: پرسپولیس را می‌شناسم و می‌توانیم پیروز شویم

سرمربی هلندی تیم الجزیره امارات گفت که از پرسپولیس شناخت کاملی دارد.

نظرات

ارسال نظر