تاجیکستان رتبه اول سوءتغذیه در آسیای مرکزی و اروپا

بنا بر گزارش سال ۲۰۱۷ فائو، تاجیکستان با نسبت سوء‌تغذیه ۳۰.۱ درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی ۹۳۳ دلار در پایین‌ترین رتبه به‌لحاظ شاخص‌های امنیت غذایی در میان ۱۸ کشور اروپا و آسیای مرکزی قرار دارد.

نظرات

ارسال نظر