آیا می دانید که...

چند آیا میدانید استان خراسان شمالی

 

آیا می دانید که... تاکنون برای مدیرکلی آموزش و پرورش استان نزدیک به 10 گزینه به وزارت آموزش و پرورش از سوی افراد خاص معرفی شده است؟
آیا می دانید که... برای جلوگیری از وقوع سیلاب و پیشگیری از آن که در استان بسیار شاهد بوده ایم بجای افزایش اعتبارات نهادهای امدادی ابتدا اعتبارات آبخیزداری باید افزایش یابد؟
آیا می دانید که... درصد چربی تخم مرغ دو زرده بیش از تخم مرغ تک زرده است؟ این ادعا توسط مدیران دو شغله استان تایید شده است؟
آیا می دانید که... استان خراسان شمالی از کودکی به نوجوانی رسیده اما امکاناتش در حد نوزادی باقی مانده است؟
آیا می دانید که...با وجود ضرب الاجل استاندار برای ترک کارمندان معتاد همچنان برخی از ادارات استان دارای کارمندان معتاد است؟
آیا می دانید که... با اعتبار صرف شده برای پل روگذر بجنورد می شد برای تمام شهرستان های بزرگ استان نردبان آتش نشانی خرید؟
آیا می دانید که... روزانه چندین کامیون خطرناک حامل مواد سوختی از استان تردد می کند اما تجهیزات آتش نشانی ما پاسخگو خطرات احتمالی نیست؟
آیا می دانید که... نباید در برخی ادارات اعتراض کرد وگرنه کار شما چندین هفته به تعویق خواهد افتاد؟
آیا می دانید که... متاسفانه خراسان شمالی در حوادث گازگرفتگی چندین سال است که رتبه اول کشوررا دارد؟
آیا می دانید که... متاسفانه طی سال گذشه طلاق در استان افزایش و ازدواج کاهش یافته است؟
آیا می دانید که...امیدی به اتمام برخی از طرح های نیمه تمام دولت قبل در خراسان شمالی وجود ندارد؟
آیا می دانید که... اکثر مردم خراسان شمالی هنگام تایید صحبت های برخی افراد از اصطلاح "100درصد" استفاده می کنند؟
آیا می دانید که... هر شهروند بجنوردی روزانه 600 گرم زباله تولید می کند که اکثر آن مربوط مصارف غذایی است؟

نظرات

ارسال نظر