قدردانی سلمان و پسرش از وزیر کشور سعودی یک روز پس از شب پراضطراب ریاض

سلمان بن عبدالعزیز و پسرش از وزیر کشور سعودی یک روز پس از حادثه تیراندازی در اطراف کاخ پادشاهی در ریاض در شامگاه شنبه اول اردیبهشت تشکر کردند.

نظرات

ارسال نظر