ظریف سه سناریوی پیش روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را تشریح کرد

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تشریح سناریوهای تهران در واکنش به خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته ای پرداخته است.

نظرات

ارسال نظر