مسکو گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا را سیاسی خواند

وزارت خارجه روسیه گزارش جدید حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا را بر اساس ارزیابی‌های سیاسی، معیارهای دوگانه و مطابق با وفاداری کشورها به واشنگتن و فاقد موارد نقض حقوق بشر در داخل آمریکا دانست.

نظرات

ارسال نظر