کاخ سفید: تا خلع سلاح کامل حداکثر فشار به کره شمالی ادامه دارد

سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که راه زیادی تا توافق میان آمریکا و کره شمالی پیش رو است.

نظرات

ارسال نظر