ظریف: عربستان می‌خواهد ایران را به عنوان تهدیدی موجودیتی به تصویر بکشد

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد که غرب باید به خاطر نقش ایران در ممانعت از سقوط دمشق، بغداد و اربیل به دست داعش، از تهران تشکر کند.

نظرات

ارسال نظر