مذاکره فدراسیون شطرنج با مربی چینی برای مقصودلو

فدراسیون شطرنج به دنبال جذب یک مربی خارجی برای کمک به قهرمان مسابقات مسترز شارجه است.

نظرات

ارسال نظر