اعتراض باشگاه استقلال به رأی پرونده جباری

باشگاه استقلال به رأی پرونده شکایت مجتبی جباری از این باشگاه اعتراض خواهد کرد.

نظرات

ارسال نظر